Coördinator Passend Onderwijs (sluitdatum: 15 februari 2021)

Op Hofstad Mavo Havo zijn wij per 1 april 2021 op zoek naar een Coördinator Passend Onderwijs. De school telt circa 75 personeelsleden. Wij verzorgen voortgezet onderwijs voor ongeveer 535 leerlingen op vmbo-TL/Havo niveau. Ons personeel vormt een hecht en enthousiast team dat sterk bij de school is betrokken.


Vacature:

* Startdatum: 1-4-2021
* Omvang baan: circa 0,6 fte (eventueel te combineren met een aantal uren Nederlands)

 

Werkzaamheden
De coördinator werkt binnen het team Passend Onderwijs. In dit team zit naast de coördinator Passend Onderwijs ook een remedial teacher, anti-pestcoördinator en de veiligheidscoördinator. Wij werken intensief samen met schoolmaatschappelijk werk en verschillende organisaties die onze leerlingen coachen.

 

 • De coördinator handelt naar de ontwikkelingen van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (SWVZHW).
 • De coördinator legt over de activiteiten verantwoording af aan de verantwoordelijke teamleider/directie.
  Coördineert de basis- en extra ondersteuning, in de school in samenspraak met teamleiders en andere direct betrokkenen (ondersteunt de teamleider bij de evaluatie van het zorgbeleid van de school en doet voorstellen tot aanpassing en/of verbetering.
  Verzorgt de organisatie en planning van het interne ondersteuningsoverleg (IOO).
  Ondersteunt de verantwoordelijke teamleider bij de organisatie en is verantwoordelijk voor het JES-overleg (dat betekent agenda opstellen, voorzitten van de vergaderingen, externe partijen bij elkaar krijgen, notulen maken, zorg dragen dat de besproken acties worden uitgevoerd etc.).
 • Verzorgt het aanmelden van leerlingen bij het Loket van het regionale samenwerkingsverband (SWVZHW).
  Onderhoudt in overleg de externe contacten betreffende de 2e- en 3e-lijnszorg en ondersteunt (op verzoek van) de mentor bij het onderhouden van deze contacten.
  Is mede verantwoordelijk voor de trajectbegeleiding van leerlingen met extra ondersteuning (aanname, het opstellen van handelingsplannen, begeleiding, evaluatie).
  Ondersteunt, indien gewenst, bij gesprekken tussen ouders en mentoren/teamleiders ten behoeve van de ondersteuning.
  Geeft advies aan de teamleider met betrekking tot de aanname van zorg- en risicoleerlingen.

  Is en houdt zich op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen in de leerlingbegeleiding.
  Vervult de rol van aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Coördineert de leerlingbespreking per leerjaar in overleg met de teamleiders.

 

Opleiding
HBO werk- en denkniveau. HBO-opleiding SPH, Pedagogiek en/of master SEN aangevuld met opleiding zorgcoördinator is een pré.

Kennis en vaardigheden
Goede kennis van actuele ontwikkelingen binnen de zorg (handelt naar de ontwikkelingen van het SWV).
Heeft ervaring in een soortgelijke functie binnen het primair of voortgezet onderwijs;
achtergrond in maatschappelijk werk is een pré.
Kennis en ervaring bij het opstellen van handelingsplannen en arrangementsaanvragen.
Affiniteit/ervaring met onze doelgroep.

Is bekend met Onderwijs Transparant.

Competenties
• Samenwerkingsgericht
• Teamspeler
• Verbindend
• Goede communicatieve vaardigheden
• Pragmatische instelling (denkend in oplossingen)
• Stressbestendig
• Goed in staat te reflecteren op het eigen handelen en gedrag, maar ook op dat van de teamleden.

 

Informatie over de school
Hofstad Mavo Havo is gevestigd aan de Albardastraat 25, te Den Haag. De school biedt onderwijs aan leerlingen in een grootstedelijke en internationale omgeving. Onze school herbergt ‘een wereld aan talenten’. Het onderwijs op onze school streeft ernaar dat leerlingen binnen klassenverband uitgedaagd worden na te denken over de stof en hun leerproces door middel van activerende opdrachten. Het verwerven van parate kennis is daarbij minstens even belangrijk als het trainen van vaardigheden. De docent heeft hierbij een belangrijke, structurerende rol. Daarnaast wil Hofstad Mavo Havo ervoor zorgen dat de leerling zelf de regie voert over zijn of haar leerproces en is een deel van het rooster in te vullen door de leerling zelf. Hierbij kunnen zij kiezen voor keuze-uren en projecturen. Onze mentor/coaches ondersteunen de leerlingen bij het maken van de keuzes hierin. We streven hiermee naar goede resultaten. Het onderwijs aan jongeren in een grootstedelijke omgeving behelst echter meer dan het nastreven van voldoende examenresultaten.

Wij bieden onze leerlingen ondersteuning om voorbij de hun bekende wereld te kijken, open te staan voor andere opvattingen, hun grenzen op te zoeken en zichzelf te overstijgen. Beweging, lef, betrokkenheid en doelbewust zijn staan centraal binnen onze school en helpen ons om onze doelen te bereiken. Dat is geen eenvoudige klus.

Het doel is om binnen alle afdelingen op het vlak van rendement en examenuitslagen minimaal een voldoende te scoren.

Hofstad Mavo Havo voert een vooruitstrevend personeelsbeleid. Wij bieden een professionele leeromgeving waarin feedback geven en ontvangen vanzelfsprekend is. Startende docenten worden intensief begeleid. Er is een interne introductiecursus, video-interactie-begeleiding en een intensieve begeleiding door een sectiegenoot en een teamgenoot. De school maakt deel uit van de Opleidingsschool Haaglanden.

Meer weten?
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de directeur, de heer R.J. Stehmann of adjunct-directeur, mevrouw M. van der Plas via telefoonnummer 070-397 15 41.

Solliciteren?
Uw sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae ontvangen wij graag uiterlijk 15 februari 2021 per mail via info@hofstadmavohavo.nl onder vermelding van “Vacature Coördinator Passend Onderwijs”.
De gesprekken zullen in de week van 8 maart 2021 plaatsvinden.