Met ingang van 1 augustus 2020 is er op Hofstad Mavo Havo een aantal vacatures:

  • NASK 1,0 FTE
  • Muziek, 0,2 FTE
  • Economie 0,8 FTE
  • Nederlands 1,0 FTE
  • Tekenen/Handvaardigheid 0.8 FTE

Het gaat op onze school om de onderwijstypen Kader/TL, TL, Havo-TL en Havo. Sinds 1 augustus 2019 werken we met 'keuze-uren' en 'keuzeprojecten': het gepersonaliseerd leren. Deze worden in de onderbouw en de bovenbouw gegeven op dinsdag en donderdag, steeds twee dagdelen (ochtend, middag). De te geven lessen worden zowel in de onder- als in de bovenbouw gegeven. Tevens is het zeer gewenst dat nieuwe collega’s ook een mentoraat kunnen invullen. Ervaring met coaching is eveneens een belangrijk pluspunt.

 

Gezocht wordt naar een docent die zich herkent in het volgende profiel:

'Een teamspeler voor de organisatie en een coach voor de klas. Een moderne docent die zijn vakoverstijgende visie met een activerende didactiek vorm kan geven.'

 

Interesse naar één van bovengenoemde functies kan door middel van een motivatiebrief en een CV kenbaar gemaakt worden aan de directeur van Hofstad Mavo Havo, de heer R.J. Stehmann (sth@hofstadmavohavo.nl).

 

In de motivatie moet in ieder geval tot uiting komen hoe de kandidaat denkt over talentontwikkeling en gepersonaliseerd onderwijs.

 

Vanwege de inhoud van de vacature gaat de voorkeur uit naar een bevoegde en ervaren docent (tweede graad). Ook studenten die in de afrondende fase van hun studie zijn beland, mogen solliciteren.