We hebben een betrokken en actieve ouderraad. De ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen uit alle leerjaren, de directeur, een docent en een medewerker van het O.O.P.. We vinden het heel belangrijk om van ouders/verzorgers te horen wat zij belangrijk vinden en wat zij van hun zoon/dochter horen over onze school.

Tijdens de "Week tegen Pesten" in 2019-2020 heeft de ouderraad een thema-avond georganiseerd: de voorstelling "Shame & Share" van Stichting Theaterhart. Een heel geslaagde avond! 
Tijdens de diploma-uitreikingen (in 'Corona-stijl') en de kennismakingsmiddag nieuwe brugklasleerlingen hebben ook ouders uit de ouderraad geholpen! 

We gaan er vanuit dat we tijdens schooljaar 2021-2022 weer gewoon kunnen vergaderen::

di. 2 november
di. 7 december
di. 11 januari
di. 22 maart
di. 10 mei
di. 14 juni

Heeft u vragen over of voor de ouderraad, dan kunt u ook een mail sturen naar ouderraad@hofstadmavohavo.nl. Dit emailadres wordt beheerd door een lid van de ouderraad.