Kleine school, meer aandacht

Hofstad Mavo Havo is een kleine, gezellige school. Hierdoor kennen we de leerlingen en is de school overzichtelijk voor de leerlingen.
Klas 1 en 2 hebben op een ander moment pauze dan de klassen van de bovenbouw. Tijdens de onderbouwpauze hebben dus alleen leerlingen uit klas 1 en 2 pauze.

Hofstad Mavo Havo wil haar onderwijs beter laten aansluiten bij de interesses van haar leerlingen. We hebben hiervoor een uitgekiend Talentontwikkelingsprogramma opgezet, waarbij de leerling in belangrijke mate de eigen leerroute bepaalt. In feite vormt deze aanpak de opmaat voor het gepersonaliseerd leren.

Gepersonaliseerd leren is het leerproces waarbij leerlingen op hun eigen wijze en in hun eigen tempo werken aan de eigen leerdoelen. Bij gepersonaliseerd leren zijn leerlingen en leraren, ieder met een eigen rol, samen verantwoordelijk voor het leerproces.
Bij gepersonaliseerd leren staat de individuele leerling centraal en organiseert de leraar een uitdagend onderwijsproces voor de leerling.

kader/TL-brugklas

In de Kader/TL-brugklas krijgen de leerlingen les op TL-niveau en krijgen rapportcijfers op TL-niveau. Als voor een leerling aan het eind van het schooljaar blijkt dat het TL-niveau niet haalbaar is, zijn er goede afspraken met andere scholen binnen Lucas VO Den Haag voor doorstroming naar een school met een Kader-opleiding.

TL-brugklas

In de TL-brugklas wordt op TL-niveau lesgegeven.
Vanuit deze brugklas kan een leerling doorstromen naar 2TL.
Als een leerling meer blijkt te kunnen, kan hij/zij ook doorstromen naar de Havo.

TL/Havo-brugklas

In de TL/Havo-brugklas krijgen de leerlingen les op Havo-niveau.
De leerlingen krijgen cijfers op TL- én op Havo-niveau.
Aan het eind van het schooljaar wordt gekeken of een leerling naar TL of naar de Havo kan.

Havo-brugklas en TL-opleiding

In de Havo-brugklas krijgen de leerlingen les op Havo-niveau en cijfers op  Havo-niveau. Als aan het eind van het schooljaar de Havo niet haalbaar blijkt te zijn, kan een leerling doorstromen naar TL.

TL-opleiding
We hebben een TL-opleiding van klas 1 t/m 4. Leerlingen kunnen bij ons dus hun volledige TL-opleiding volgen.

Havo-onderbouw (klas 1 t/m 3)

Op Hofstad Mavo Havo hebben we de Havo-onderbouw.
Vanuit Havo-3 zijn er goede afspraken met Hofstad Lyceum over doorstroming naar Havo-4.

Kopklas

Hofstad Mavo Havo heeft de (eerste) Haagse Kopklas TL/Havo.
In een kopklas zitten leerlingen die een taalachterstand hebben.
Daardoor kunnen zij nog niet naar de TL-brugklas.
​Meer informatie over aanmelding voor de kopklas is te krijgen bij het centrum voor onderwijsadvies HCO, 070 - 448 28 28.

U kunt ook een e-mail sturen aan kopklas@hco.nl.