Havo
Hofstad Mavo Havo heeft de Havo-onderbouw: klas 1 t/m 3.
Leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs met een havo-advies kunnen dus bij ons hun havo-opleiding starten.
Deze ontwikkeling is destijds ontstaan n.a.v. een door de basisscholen uitgesproken behoefte aan een havostroom op een kleinschalige school zoals Hofstad Mavo Havo.

De brugklas
We hebben Kader/TL, TL-, TL/Havo- en Havo-brugklassen.
In de Kader/TL-brugklas wordt lesgegeven op TL-niveau en worden de rapportcijfers ook op TL-niveau gegeven. Als voor een leerling aan het eind van het schooljaar het TL-niveau niet haalbaar blijkt te zijn, zijn er goede afspraken met andere scholen binnen 'Lucas VO Den Haag' voor doorstroming naar een school met een Kader-opleiding.

BOVO-uitwisseling
De mentoren van de brugklassen hebben via de uitwisselingsmarkten van BOVO-Haaglanden regelmatig contact met de leerkrachten van groep 8.  Ze bespreken dan hoe het met de leerlingen gaat. Ze bekijken dan ook samen hoe ze de begeleiding zonodig kunnen verbeteren.

Contactpersoon
Hofstad Mavo Havo heeft een eigen vertrouwenspersoon voor leerlingen. Deze biedt een luisterend oor voor de leerlingen die daar behoefte aan hebben en zorgt er (mede) voor dat zo snel mogelijk de juiste hulp wordt geboden.