Inleveren van het aanmeldformulier leerlingen groep 8
Het aanmeldformulier kan worden ingeleverd vanaf ma. 12 t/m do. 22 februari, 08.30-16.00 uur.
Op vr. 23 februari kan het aanmeldformulier worden ingeleverd van 08.30-16.00 uur.

Capaciteit
Het totaal aantal beschikbare plaatsen voor 2018-2019 is 175.
De capaciteit die onze school heeft benoemd, moet worden gezien als streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.
vmbo-KL t/m vmbo-TL 25 %
vmbo-TL                         38 %
vmbo-TL t/m Havo       25 %
Havo                               12 %

Wanneer meld ik mijn kind aan?
Van 10 t/m 23 februari 2018 kunnen leerlingen worden aangemeld voor het 1e leerjaar. Op 6 april 2018 ontvangen ouder(s)/verzorger(s) bericht of de leerling is geplaatst op Hofstad Mavo Havo.

Hoe meld ik mijn kind aan?
U ontvangt een formulier van de basisschool van uw kind na de herfstvakantie. U levert vanaf 12 februari dit formulier ondertekend in op de school van uw 1e keuze. U krijgt een kopie van het formulier mee.
Het formulier inleveren kan op alle schooldagen van 08.30 - 16.00 uur.

Wij gaan uit van het advies van de basisschool.
We houden ons aan het voorgeschreven aannamebeleid van BOVO Haaglanden (www.bovohaaglanden.nl).

Voorrangsregels
Bij overaanmelding van plaatsbare leerlingen geldt de voorrangsregel dat leerlingen met een broertje of zusje bij ons op school, voorrang krijgen.
Ter informatie: voor het schooljaar 2017-2018 konden alle leerlingen in de eerste ronde geplaatst worden.
Voor meer informatie over aanmelding voor de brugklas kunt u terecht bij mevr. S. Dispa, (dpa@hofstadmavohavo.nl) of telefonisch 070-3971541.

Onze Open Dag is op zaterdag 20 januari, van 10.00 - 13.00 uur.

Onze informatieavonden zijn op:

vrijdag          9 februari van 17.00-18.00 uur en
donderdag 15 februari van 19.00-20.00 uur

Het aanmeldingsformulier is hier te vinden.